DANEVERA, s.r.o.

DANEVERA, s.r.o.

A.Gavlase 57/1
700 30 Ostrava
IČ: 28580842
DIČ: CZ28580842

Informace o kanceláři DANEVERA, s.r.o.

Naše společnost DANEVERA s.r.o. poskytujeme komplexní účetní služby od roku 2009. Společnost byla založena na základě 20 leté praxe a úspěšného podnikání fyzických osob.

 

Mezi poskytované služby patří:

Daňové poradenství

Komplexní poradenství v oblasti českých daní

Zpracování daňových přiznání

Daň z příjmu právnických a fyzických osob

 • komplexní daňové poradenství v průběhu zdaňovacího období
 • zpracování všech typů daňových přiznání
 • možnost zpracování daňových přiznání v prodloužené lhůtě
 • zpracování přehledů pro správu sociálních zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny u fyzických osob
 • zastupování na finančních úřadech v běžném styku a při daňových kontrolách

Daň z přidané hodnoty

 • zpracování daňových přiznání
 • kontrola dokladů na vstupu při odpočtu daně
 • kontrola dokladů na výstupu při uplatňování a přiznávání daně
 • poradenství v oblasti zdanění při obchodech na mezinárodní úrovni – pořízení a dodání zboží do EU, poskytnutá a přijetí služeb z EU a ze zahraničí, dovozy a vývozy atd.
 • zastupování na finančních úřadech v běžném styku a při daňových kontrolách

Silniční daň

 • zpracování daňových přiznání, evidence placení záloh v průběhu období

Spotřební daň

 • zpracování daňových přiznání, evidence placení záloh v průběhu období

Daň z nemovitostí, darovací, dědická a daň z převodu nemovitostí

zpracování daňových přiznání, evidence placení záloh v průběhu obd

 

Mzdové učetnictví

 • kompletní převzetí mzdové evidence do účetního software naší společnosti
 • kompletní zpracování mzdové agendy – úkolových, měsíčních
 • všechny typy organizací – malé i velké
 • přihlášení zaměstnanců k daním, sociálnímu a zdravotnímu zabezpečení atd.
 • vyřízení veškerých formalit ohledně mzdové evidence
 • zastupování v případech kontrol ze strany finančního úřadu, úřadu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • příprava převodních příkazů do banky při výplatě mezd a ostatních odvodů
 • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance – roční zúčtování
 • speciální audit mzdového účetnictví
 • průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví

 

Učetní a finanční služby

 • Vedení daňové evidence
 • Vedení podvojného účetnictví
 • Jednorázové zpracování účetnictví
 • Zavedení účetního systému
 • Účetní dohled ve firmě, konzultace on-line
 • Zpětná rekonstrukce účetnictví
 • Kontrola úplnosti a uspořádání daňových dokladů, kontrola správnosti vedení pokladny
 • Vedení pomocných evidencí - knihy faktur, evidence majetku, stravenek
 • Vedení záznamní povinnosti
 • Výpočet cestovních náhrad
 • Výpočet poměrné části leasingu
 • Účetní a daňové konzultace
 • Zpracování přiznání k DPFO, DPPO, zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k DPH, silniční dani
 • Zpracování výkazu o zajištění daně
 • Vyřizování záležitostí s finančním úřadem
 • Zpracování účetní závěrky
 • Pomoc při začátku podnikání
 • Metodický dozor a konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zpracování žádostí vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu
 • Předání účetní závěrky pro klienty zapsané v obchodním rejstříku do sbírky listin
 • Rozdělení daňové základny
 • Informace o novelách účetních předpisů a jejich aplikace v praxi
 • Zpracování výkazů finančního účetnictví podle IAS nebo US-GAAP
 • Přezkoušení resp. revize účetnictví
 • Zastupování klienta při místních šetření a kontrolách správcem daně
 • Komunikace pomocí telefonu,faxu,mobilu,internetu
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zajištění auditu
 • Finanční analýzy a výkazy , podklady pro banky
 • Odborný dohled nad účetními pracovníky ve společnosti

Více informací naleznete na našich internetových stránkách ZDE

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mária Králová,

Kotnaktní telefon: +420 731 505 752

Cena za služby DANEVERA, s.r.o.

Ceny za služby jsou individuální a stanoveny po domluvě.

Kde nás najdete?